က်န္းမာရႊင္လန္းေစႏုိင္တဲ့ အသက္ရွဴနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး

အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းေတြဟာ ရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိသူေတြကို ရင္ၾကပ္သက္သာတဲ့ ရွဴေဆး(Inhaler)ေတြ သံုးစြဲရႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တခ်ဳိ႕အသက္ရွဴနည္းေတြဟာ စိတ္ပူပန္မႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရံုမွ်မက လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ ေကာင္းမြန္ေစတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။  ♥ အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ ( အသံထြက္အသက္ရွဴနည္း ) အသံထြက္ျခင္းဟာ အသက္ရွဴထုတ္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴသြင္းကာ အသက္ ရွဴထုတ္တဲ့အခါ “အြမ္း”(mmm)ဆိုတဲ့အသံနဲ႔ ရွဴထုတ္ၿပီး စိတ္ေျပေလွ်ာ့အနားရတဲ့အထိ ျပဳလုပ္ပါ။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေတြရွိလို႔ အသံထြက္ရခက္ခဲေနရင္ေတာ့ အသက္ျပင္းျပင္ရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ကာ ခဏရပ္ၿပီးမွ ေနာက္ထပ္တစ္ခါထပ္ရွဴ သြင္း၊ ရွဴလုပ္ပါ။ ♥ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ( ႏွာေခါင္းေပါက္တစ္ဖက္စီအလွည့္က်အသက္ရွဴပါ ) ဒီလိုမ်ဳိးအသက္ရွဴနည္းဟာ စိတ္ေတြကို အာရံုစိုက္ေစတဲ့အတြက္ အသိဥာဏ္ပညာေကာင္းမြန္ေစၿပီး အားကစား လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္ကို ညာဘက္လက္မျဖင့္ ပိတ္ကာ အသက္ရွဴ ထုတ္ပါ။ ၿပီးရင္ … More က်န္းမာရႊင္လန္းေစႏုိင္တဲ့ အသက္ရွဴနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး