ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း မိတ္ဆက္

ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႋဦးသည္လက္ရွိတြင္ လစဥ္ထုတ္ ဖက္ရွင္၊ အလွအပႏွင့္ လူေနမႈဘ၀မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ The Chic Magazine ဧ။္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္အလွအပဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ  Good Health Journal ဧ။္ အယ္ဒီတာတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ခန္႔မွစျပီး ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းတို႕တြင္ အပတ္စဥ္လစဥ္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားလ်ွက္ရွိရာ က်န္းမာေရး၊ အလွအပ၊ ဖက္ရွင္၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ခ၇ီးသြားေဆာင္းပါး အစရွိသည့္ အမ်ိဳးအစားစံု ေဆာင္းပါးေပါင္း ၆၀၀ ခန္႕ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကေလာင္ခြဲမ်ားမွာ ေဒါက္တာႏုျမတ္၊ ႏုျမတ္(ေဆး-၁)၊ ပန္းဆီ၊ Shell၊ NM၊ ဂ်ဴးလိယက္ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ လံုးခ်င္းအေနျဖင့္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “ဂ်င္ဆင္းေျမေရာက္ ကမ္ခ်ီေန႔ရက္မ်ား”ကိုယ္ေတြ႕ ကိုရီးယား ခရီးသြားေဆာင္းပါး စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းတို႕တြင္  ေ၇းသားေဖာ္ျပဖူးခဲ့ေသာ … More ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း မိတ္ဆက္