က်န္းမာရႊင္လန္းေစႏုိင္တဲ့ အသက္ရွဴနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး

အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းေတြဟာ ရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိသူေတြကို ရင္ၾကပ္သက္သာတဲ့ ရွဴေဆး(Inhaler)ေတြ သံုးစြဲရႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တခ်ဳိ႕အသက္ရွဴနည္းေတြဟာ စိတ္ပူပန္မႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရံုမွ်မက လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ ေကာင္းမြန္ေစတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 ♥ အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ ( အသံထြက္အသက္ရွဴနည္း )

အသံထြက္ျခင္းဟာ အသက္ရွဴထုတ္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴသြင္းကာ အသက္ ရွဴထုတ္တဲ့အခါ “အြမ္း”(mmm)ဆိုတဲ့အသံနဲ႔ ရွဴထုတ္ၿပီး စိတ္ေျပေလွ်ာ့အနားရတဲ့အထိ ျပဳလုပ္ပါ။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေတြရွိလို႔ အသံထြက္ရခက္ခဲေနရင္ေတာ့ အသက္ျပင္းျပင္ရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ကာ ခဏရပ္ၿပီးမွ ေနာက္ထပ္တစ္ခါထပ္ရွဴ သြင္း၊ ရွဴလုပ္ပါ။

♥ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ( ႏွာေခါင္းေပါက္တစ္ဖက္စီအလွည့္က်အသက္ရွဴပါ )

ဒီလိုမ်ဳိးအသက္ရွဴနည္းဟာ စိတ္ေတြကို အာရံုစိုက္ေစတဲ့အတြက္ အသိဥာဏ္ပညာေကာင္းမြန္ေစၿပီး အားကစား လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္ကို ညာဘက္လက္မျဖင့္ ပိတ္ကာ အသက္ရွဴ ထုတ္ပါ။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္ရွဴသြင္းပါ။ ၿပီးတဲ့အခါ ဘယ္ဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္ကို လက္သူၾကြယ္နဲ႔ လက္သန္းနဲ႔ပိတ္ကာ ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္ရွဴထုတ္ ရွဴသြင္းျပဳလုပ္ပါ။ ငါးႀကိမ္လုပ္ပါ။ အသက္ရွဴသြင္း ရွဴထုတ္ တဲ့အခါ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ခပ္ျပင္းျပင္းရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ပါ။

♥ ေခါင္းမၾကည္တာေတြေလ်ာ့ေစဖို႔ ( ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ အသက္ျမန္ျမန္ရွဴနည္း )

သက္ရဲ႕လည္ပင္း၊ ပခံုးနဲ႔ မ်က္ႏွာေတြကို ေျဖေလ်ာ့ထားကာ ၀မ္းဗိုက္ကို ရႈံ႕သြင္းလုိက္ၿပီး အသက္ျပင္းျပင္းအားနဲ႔ ရွဴထုတ္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ ၀မ္းဗိုက္ကို ေျဖေလ်ာ့ကာ အသက္ရွဴသြင္းပါ။ တစ္ႀကိမ္လုပ္ အသက္ရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ဆယ္ခါနဲ႔ စုစု ေပါင္း သံုးႀကိမ္လုပ္ပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ဓမၼတာေသြးဆင္းေနတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အူကၽြံေရာဂါ ရွိေနသူေတြမွာ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

♥ အားအင္ေတြျမင့္တက္ေစဖို႔ ( အပိုင္းလုိက္အသက္ရွဴနည္း )

ဒီနည္းဟာ အသက္ျပည့္ျပည့္၀၀ရွဴသြင္းျခင္းျဖင့္ အဆုတ္ေတြထဲကို ေအာက္ဆီဂ်င္ ပို၀င္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္၀မ္း ဗိုက္ျပည့္တဲ့အထိ အသက္ရွဴသြင္းၿပီး ၀မ္းဗိုက္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းရႈံ႕ကာ အသက္ရွဴထုတ္ပါ။ ၿပီးတဲ့အခါ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ ပခံုးကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားကာ နံရိုးေတြကားတဲ့အထိ အသက္ရွဴသြင္းပါ။ နံရိုးေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျဖေလ်ာ့ၿပီး အသက္ရွဴထုတ္ပါ။ အဲဒီ ေနာက္ ၀မ္းဗိုက္ကို နည္းနည္းရႈံ႕ထားကာ နံရိုးေတြကိုလည္း ေနရာမေရြ႕ေစဘဲ ပခံုးကို ျမွင့္တင္လုိက္၊ ျပန္ခ်လိုက္လုပ္ကာ အသက္ရွဴသြင္းရွဴထုတ္ေပးပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီအသက္ရွဴနည္းသံုးမ်ဳိးစလံုးကို ေပါင္းလုိက္ပါ။ ၀မ္းဗိုက္ကေနစကာ နံရိုးနဲ႔ ဆက္အသက္ရွဴၿပီး ပခံုးအသံုးျပဳအသက္ရွဴကာ အဆံုးသတ္လုိက္ပါ။

♥ ရင္ၾကပ္ေရာဂါသက္သာေစဖို႔ ( ၀မ္းဗိုက္ အသံုးျပဳကာ ျမန္ျမန္ရွဴနည္းနဲ႔ အပိုင္းလုိက္ရွဴနည္း )

အပိုင္းလုိက္အသက္ရွဴနည္းဟာ သင္ရဲ႕အဆုတ္ေတြ အားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီး ၀မ္းဗိုက္အသံုးျပဳအသက္အျမန္ရွဴနည္း ကေတာ့ အဆုတ္တစ္သွ်ဴးေတြကို လႈံ႕ေဆာ္ကာ ရင္ဘတ္ၾကြက္သားေတြကို ေျဖေလ်ာ့ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္ရွဴျခင္းကလည္း ရင္ၾကပ္ေရာဂါကို သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။ ပါးစပ္ကေန အသက္ရွဴလုိက္တဲ့အခါ ေလေတြဟာ ႏွာ ေခါင္းကေနတဆင့္ မျဖတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလေတြေလသန္႔ရွင္းမႈပိုနည္းကာ၊ ေလပိုေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ပိုေအးတာေၾကာင့္ ေလလမ္းေၾကာင္းကို သြားဆြကာ ရင္ၾကပ္ေရာဂါကို ပိုဆိုးေစႏုိင္ပါတယ္။

♥ စိတ္ပူပန္မႈ သက္သာေစဖို႔

စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခါ အသက္ပိုရွဴထုတ္မိတဲ့အတြက္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕အမ်ားႀကီး ဆံုးရႈံးသြား ၿပီး စိတ္ပူပန္မႈေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ပိုႀကံဳေတြ႕လာရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ပူပန္မႈနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါအေျခအေနေတြကို ရင္ဘတ္နဲ႔ ၀မ္းဗိုက္ၾကားရွိ ၾကြက္သားျပားႀကီးကို အသံုးျပဳၿပီး အသက္ျဖည္းျဖည္းျခင္းရွဴတဲ့နည္းနဲ႔ သက္သာလာေစႏုိင္ပါ တယ္။ အစာေျခအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေသြးလည္ပတ္မႈေတြကိုပါ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာႏုျမတ္

Good Health Journal

TiltedFaceBreath


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s